Şemsi Sarp 61 Takipçi | 7 Takip
Bumerang - Yazarkafe
03 01 2007

SÜLEYMAN SEYYİD'İN RESİMLERİ VE HAYATI

                      SÜLEYMAN SEYYİD


1842 – 1913 tarihleri arasında yaşamış olan ilk ressamlarımızdan Seyyid Bey’den günümüze kalan, çeşitli müze ve özel koleksiyonlarda ve müzayede kataloglarında rastladığımız yapıtların büyük çoğunluğunun meyvaları, çiçekleri ve günlük eşyaları konu alan natürmortlar olması, günümüzde kendisinin yalnızca bu alanda resim ürettiği yanlış izlenimini yaratmıştır. Ne var ki bunun böyle olmadığını, ressamı atölyesinde çalışırken gösteren fotograf belgelemektedir. Bu fotografta iki kadın portresi, bir yatan çıplak kadın, tek ağaçlara odaklanan 3- 4 manzara resmi net olarak seçilebilirlerken, ortalıkta hiç bir meyva veya çiçek resmi görülememektedir.

Sanatçının Eczacıbaşı Sanal Müzesi’ndeki sergisinde bir araya getirdiğimiz yapıtları arasında sanatçının farklı yıllarından ve temalarından yapıtların olmasına özen gösterilmiştir. Karpuzlar ve portakallar gibi yinelediği örneklerden birden çok yapıt özellikle sergiye konulmuştur. Yapıtların tümünü ayrıntılı olarak inceleyip birbirleri ile karşılaştırdığımızda, Pertev Boyar’ın,” Süleyman Seyyid bilhassa natürmort ressamıdır…O yemiş ve çiçek motiflerinin meftunu idi. Renk ve perspektife tam bir vukufu olduğundan eserlerinde şeffafiyet ve tazelik görülür. Natürmortta, Şeker Ahmet Paşa, Zekai Paşa ve Hoca Ali Rıza’ya nazaran daha canlı ve kuvvetlidir. 36 senelik hocalığı ile Avrupa’dan getirdiği resim sanatına kendi milli görüş ve karakterini de katarak memleketimize yaymaya ve tanıtmaya muaffak oldu.”(1) yargısı bugün de genelde geçerliliğini korumaktadır.

Seyyid Bey yaşamının son onbeş yirmi yılında -1894 – 1913 yılları – meyvaları, çiçeklerı, şişeleri, bıçakları, meyvalıkları ve bardakları biraraya getirdiği, titizlikle kurguladığı natürmortlarında duyarlı bir anlatıma ve teknik yetkinliğe eş zamanlı olarak ulaşmıştır. Yaptıkları herhalde o günlerde de beğenilmiş olmalıdır ki, özellikle portakalları, karpuzları, kavunları konu alan yapıtları bu taleplere cevap verebilmek için çoğaltılmışlardır. Günümüze kalan oldukça az sayıdaki yapıtının büyük bölümünün yapıldıkları tarihlerde de beğenilerek sahip çıkılan bu resimleri olduğu söylenebilir…

Topkapı Sarayı “Yemiş Odası”, “Kalemişi” iç dekorasyonların çiçek motiflerini aklımıza getirirsek, Osmanlı toplumunda neden Seyyid Bey’in bu tarz yapıtlarının benimsendiğini yadırgamamız gerekir. O batı resim sanatının görme biçimleri ve tekniği ile Osmanlı görsel belleğinin/kültürünün uyumlu bir bileşimini başarabildiği için önemsenmiştir ve yapıtları günümüzde de geçerliliğini korumaktadır.

Eczacıbaşı Sanal Müzesi’nde sanal ortamda ilk kez gerçekleştirilen Süleyman Seyyid Bey Retrospektif Sergisi, izleyicilerimizin bizim ulaşamadığımız yapıt imgelerinin ve bilgilerinin bize ulaştırılabilmesi için aynı zamanda bir çağırıdır da... Bu tarz katkıların olması durumunda sergi gözden geçirilerek güncellenecek ve daha kapsamlı, doğru ve sanatçının eserlerini daha eksiksiz olarak yansıtan bir konuma gelmiş olacaktır.


Haşim Nur Gürel


(1)Selim Pertev Boyar, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyet Türk Ressamları, Jandarma Basımevi- Ankara 1948, sayfa 46.

 

 

 

 

 

 
Natürmort, 1310 (1894
Tual / Yağlıboya
51 x 35 cm.

 

 

 

 
Natürmort
Tual / Yağlıboya
43 x 60.5 cm.

 

 

Portakal, 1895 - 1896

Tual / Yağlıboya
32.5 x 41 cm.

MSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi


 

 
Şebboy, 1899 - 1900
Tual / Yağlıboya
55.5 x 38.5 cm.

MSÜ İstanbul Resim Heykel Müzesi

 

 
Laleler (İmzasız
Tual / Yağlıboya
55 x 35 cm.


 

 
Laleler ve Fulyalar, 1900 - 1901
Tual / Yağlıboya
55 x 46 cm.

MSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi

 

Natürmort, 1900'ler Kapat 

Tual / Yağlıboya
33 x 45 cm.


 

Çiçekler, 1900'ler

Tual / Yağlıboya
55 x 43 cm.

 

 
Orman

Tual / Yağlıboya
77.5 x 35.5 cm.

Ankara Resim ve Heykel Müzesi


Sarı Güller, (İmzasız)

Tual / Yağlıboya
55 x 38 cm.


 

Derviş, 1314 (1898)

Kağıt / Suluboya
55 x 40 cm.

 

 

alıntı

11336
0
0
Yorum Yaz